Personalen

IDAS BRYGGA

Vid högsäsong (sommartid och juletid) är vi ett fyrtiotal personer engagerade i att hålla Idas Brygga igång. Trettio av dem är direkt ansvariga för kök och restaurang, de övriga är personal som ser till rummen blir städade, blommorna vattnade och att lönerna betalas ut i tid. Vid lågsäsong är vi omkring fem kockar och fyra i servisen som håller ruljansen inne i restaurangen igång. Men även under lågsäsong har vi en pool med extrapersonal att sätta in vid större bokningar, catering eller andra evenemang!